نرخ کرایه تاکسی گردشی

ردیفکرایه در سال ۱۴۰۰
۱کرایه هر کورس: ۱۱,۰۰۰ ریال، در صورت عدم استفاده از تاکسیمتر ۱۰۰۰۰ ریال
۲مسیر میدان پانزده خرداد به میدان درب عطا ۱۶۰۰۰ ریال و در صورت عدم استفاده از تاکسیمتر ۱۵۰۰۰ ریال محاسبه میشود

* نرخ کرایه در شب (از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد) به میزان ۲۰% افزایش میابد

نرخ کرایه تاکسی خطی

ردیفمسیرکرایه در سال ۱۴۰۰
۱خط سیر میدان ۱۵ خرداد تا طاهرآباد۴۰,۰۰۰ ریال
۲خط سیر میدان ۱۵ خرداد تا میدان قطب راوندی۳۳,۰۰۰ ریال
۳خط سیر میدان قطب راوندی تا محله سادات یا حرم ولی بن موسی (ع) یامیدان حضرت معصومه یا شهرک قطب۱۲,۰۰۰ ریال
۴خط سیر میدان ۱۵ خرداد تا بیمارستان شهید بهشتی / دانشگاه آزاد۲۵,۰۰۰ ریال
۵خط سیر میدان ۱۵ خرداد تا باغ فین / فین بزرگ۳۰,۰۰۰ ریال
۶خط سیر میدان کمال الملک تا باغ فین / فین بزرگ۳۰,۰۰۰ ریال
۷خط سیر میدان ۱۵ خرداد تا مسکن مهر۳۲,۰۰۰ ریال
۸خط سیر میدان کمال الملک تا مسکن مهر۳۲,۰۰۰ ریال
۹خط سیر میدان ۱۵ خرداد تا دانشگاه پیام نور/ فاز یک۲۳,۰۰۰ ریال
۱۰خط سیر میدان کمال الملک تا دانشگاه پیام نور/ فاز یک۲۳,۰۰۰ ریال
۱۱خط سیر میدان ۱۵ خرداد تا دادگستری جدید / فاز۲ / میدان کاظمیه۲۸,۰۰۰ ریال
۱۲خط سیر میدان کمال الملک تا دادگستری جدید / فاز۲ / میدان کاظمیه۲۸,۰۰۰ ریال
۱۳خط سیر میدان معلم تا بلوار صنعت / میدان پلیس / فاز۲ / میدان کاظمیه۲۸,۰۰۰ ریال
۱۴خط سیر میدان کمال الملک تا شهرک ۲۲ بهمن۲۵,۰۰۰ ریال
۱۵خط سیر میدان کمال الملک تا حسن آباد۲۵,۰۰۰ ریال

* نرخ کرایه در شب (از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد) به میزان ۲۰% افزایش میابد

نرخ کرایه تاکسی دربستی

ردیفعنوانکرایه در سال ۱۴۰۰
۱نرخ ورودی۴۰,۰۰۰ ریال
۲جابجای در حریم شهر تا ۵ کیلومتر (با احتساب ورودی)۱۰۸,۰۰۰ ریال
۳جابجایی در حریم شهر و بیش از ۵ کیلومتر – هر کیلومتر۱۳,۵۰۰ ریال
۴مسیرهای برگشت۵۰% کرایه رفت
۵سرویس دربستی بصورت گردشی در حریم شهر – هر ساعت۲۰۰,۰۰۰ ریال
۶توقف بیش از ۱۵ دقیقه – هر دقیقه۱,۵۰۰ ریال

* نرخ کرایه در شب (از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد) به میزان ۲۰% افزایش میابد

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp