نرخ کرایه تاکسی گردشی

* نرخ کرایه در شب (از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد) به میزان ۲۰% افزایش میابد

نرخ کرایه تاکسی خطی

در صورت استفاده از تاکسیمتر:

* مبلغ وردی: ۶٫۷۰۰ ریال (مبلغ ورودی فقط در صورت نصب تاکسیمتر و در مسافت های زیر ۴ کیلومتر از مسافر اخذ می گردد)
* نحوه محاسبه:
– در مسافت های کمتر از ۲ کیلومتر هر ۱۰۰ متر ۴۷۰ ریال
– در مسافت های بیشتر از ۲ و کمتر از ۴ کیلومتر هر ۱۰۰ متر ۳۳۶ریال
– در مسافت های بیشتر از ۴ و کمتر از ۷ کیلومتر هر ۱۰۰ متر ۲۴۱ ریال
– در مسافت های بیشتر از ۷ و کمتر از ۱۰ کیلومتر هر ۱۰۰ متر ۲۱۵ ریال
– در مسافت های بالای ۱۰ کیلومتر هر ۱۰۰ متر ۱۸۷ ریال

* هر یک دقیقه سرعت زیر ۲۰ کیلومتر ۱۶۲ ریال

روش سنتی (نرخ ثابت برای خط):​

* نرخ کرایه در شب (از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد) به میزان ۲۰% افزایش میابد

نرخ کرایه تاکسی دربستی

* نرخ کرایه در شب (از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد) به میزان ۲۰% افزایش میابد

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp