نرخ کرایه خطوط اتوبوس سال ۱۴۰۰

ردیفمبدا – مقصدکرایه در سال ۱۴۰۰ (ریال)
۱پایانه شهید موسوی – باغ فین۹۰۰۰
۲پایانه شهید موسوی – فاز ۱ ناجی آباد۱۰۰۰۰
۳پایانه شهید موسوی – فاز ۲ ناجی آباد۱۰۰۰۰
۴میدان ۱۵ خرداد – راوند- طاهرآباد – خزاق۱۱۰۰۰
۵پایانه شهید موسوی – شهرک امیرالمومنین۹۰۰۰
۶میدان ولی عصر – دارالسلام گلابچی۹۰۰۰
۷میدان ولی عصر – بلوار چمران۹۰۰۰
۸میدان ولی عصر – میدان بسیج۹۰۰۰
۹میدان کمال الملک – بلوار دانش – نارنجستان۱۰۰۰۰
۱۰میدان کمال الملک – فین بزرگ – مسکن مهر۱۰۰۰۰
۱۱میدان کمال الملک – شهرک ۲۲ بهمن۹۰۰۰
۱۲میدان کمال الملک – لتحر۹۰۰۰
۱۳میدان کمال الملک – حسن آباد۹۰۰۰

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp