ردیفمبدا - مقصدکرایه در سال ۹۹ (ریال)
۱پایانه شهید موسوی - باغ فین۶,۷۰۰
۲پایانه شهید موسوی - فاز ۱ ناجی آباد۷,۳۰۰
۳پایانه شهید موسوی - فاز ۲ ناجی آباد۷,۳۰۰
۴میدان ۱۵ خرداد - راوند- طاهرآباد - خزاق۸,۵۰۰
۵پایانه شهید موسوی - شهرک امیرالمومنین۶,۷۰۰
۶میدان ولی عصر - دارالسلام گلابچی۶,۷۰۰
۷میدان ولی عصر - بلوار چمران۶,۷۰۰
۸میدان ولی عصر - میدان بسیج۶,۷۰۰
۹میدان کمال الملک - بلوار دانش - نارنجستان۷,۳۰۰
۱۰میدان کمال الملک - فین بزرگ – مسکن مهر۷,۳۰۰
۱۱میدان کمال الملک - شهرک ۲۲ بهمن۶,۷۰۰
۱۲میدان کمال الملک - لتحر۶,۷۰۰
۱۳میدان کمال الملک - حسن آباد۶,۷۰۰
ردیفمبدا - مقصدکرایه در سال ۹۹ (ریال)
۱میدان ۱۵ خرداد - نوش آباد۱۵,۰۰۰
۲میدان دروازه دولت - سفید شهر۱۸,۵۰۰
۳میدان دروازه دولت - یزدل - علی آباد۱۸,۵۰۰

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp