ردیفنام خطکرایه در سال ۹۸ (ریال)
۱باغ فین۵۵۰۰
۲فاز ۱ ناجی آباد۶۰۰۰
۳فاز ۲ ناجی آباد۶۰۰۰
۴راوند- طاهرآباد - خزاق۷۰۰۰
۵نوش آباد۱۱۰۰۰
۶شهرک امیرالمومنین۵۵۰۰
۷راوند - دانشگاه کاشان۷۰۰۰
۸بلوار چمران۵۵۰۰
۹میدان بسیج۵۵۰۰
۱۰فین بزرگ – حیدری و مصلی۶۰۰۰
۱۱بلوار دانش۶۰۰۰
۱۲فین بزرگ – مسکن مهر۶۰۰۰
۱۳شهرک ۲۲ بهمن۵۵۰۰
۱۴لتحر۵۵۰۰
۱۵حسن آباد۵۵۰۰
۱۶سفید شهر۱۴۰۰۰
۱۷یزدل- علی آباد۱۴۰۰۰
۱۸دارالسلام۵۵۰۰
ردیفنام مسیرطول مسیر (کیلومتر)مبلغ - یک سر پُر (ریال)مبلغ - دو سر پُر (ریال)
۱شهدای گمنام قمصر۲۰۱,۶۵۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۲قمصر۲۵۱۸۷,۵۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۳امامزاده یونس۱۵۱,۲۳۷,۵۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۴نشلج۲۵۱,۸۷۵,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۵جعفر آباد۱۵۱,۲۳۷,۵۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۶کله۲۵۱,۸۷۵,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۷مرق۲۵۱,۸۷۵,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۸محمدآباد۱۵۱,۲۳۷,۵۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۹علی آباد۱۵۱,۲۳۷,۵۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰یزدل۱۵۱,۲۳۷,۵۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱سفید شهر۱۵۱,۲۳۷,۵۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲سن سن۳۰۲,۲۵۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۳تقطیران۲۰۱,۶۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴حسین آباد۳۰۱,۶۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp