دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما


Notice: Undefined index: data in /home/kashan/tmo.kashan.ir/wp-content/plugins/miion-core/widgets/instagram_widget.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kashan/tmo.kashan.ir/wp-content/plugins/miion-core/widgets/instagram_widget.php on line 53

ما را فالو کنید

شرکت های دارای مجوز حمل و نقل دانش آموزان مدارس

با استناد به ماده ۶ دستورالعمل اجرایی آئين‌نامه حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس ( ابلاغی وزارت کشور به شماره 54901 مورخه 1397/4/3 ) در هر سال تحصیلی شرکت‌های متقاضی پس از دریافت پروانه (مجوز) حمل و نقل دانش‌آموزی از شهرداری (سازمان مدیریت حمل و نقل) مجاز به جابجایی دانش‌آموزان مدارس می‌باشند.

*** مجوز حمل و نقل دانش‌آموزی تنها برای یک سال تحصیلی صادر می‌گردد و شرکت دارای مجوز، تنها می‌تواند در همان سال تحصیلی مربوطه فعالیت نماید ***