دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما


Notice: Undefined index: data in /home/kashan/tmo.kashan.ir/wp-content/plugins/miion-core/widgets/instagram_widget.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kashan/tmo.kashan.ir/wp-content/plugins/miion-core/widgets/instagram_widget.php on line 53

ما را فالو کنید

دستورالعمل مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه

در اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوبه 685/153362 مورخه 1386/10/1 مجلس شورای اسلامی، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبه شماره 42/861 مورخ 1390/1/17 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه مصوبه شماره ت/61585 42282 ک مورخ 1388/3/20 ویران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و…

بخش اول: شناسایی، ساماندهی و نظارت سامانه حمل و نقل بار درون شهری و حومه