دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما


Notice: Undefined index: data in /home/kashan/tmo.kashan.ir/wp-content/plugins/miion-core/widgets/instagram_widget.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kashan/tmo.kashan.ir/wp-content/plugins/miion-core/widgets/instagram_widget.php on line 53

ما را فالو کنید

آيين‌نامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه

شماره61585/ت42282ک
20/3/1388
وزارت راه و ترابری ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت تعاون وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت درجلسه مورخ 1387/11/19 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 131401/ت41048هـ مورخ 1387/7/30 آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه را به شرح زیر تصویب نمودند…

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/135467